Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!” (Matt. 6:19.23)

Matteuksen evankeliumissa Jeesus puhuu aarteista. On olemassa ajallisia aarteita ja iankaikkisia aarteita. Jeesus kehottaa kokoamaan iankaikkisia aarteita taivaaseen, missä ne eivät koskaan katoa, toisinkuin maan päällä. Jeesus jatkaa sanomalla, että siellä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sydämesi. Ja siellä missä sydämesi on, sinne myös silmäsi tähyävät. Ja jos aarteesi on ajallisissa asioissa, jotka kerran katoavat, myös ruumiisi ja sielusi katoavat, ja se valo, joka silmiesi kautta menee sisälle sieluun ja ruumiseen, onkin pimeyttä, koska se ei ole se ”totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen” (Joh. 1:9), eikä se ole se ”valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva” (2. Kor. 4:4), vaan se on valkeutta, joka on todellisuudessa pimeyttä, koska se valaisee vain hetken ja loppuu kerran, se pettää sinut ja kaikki, jotka siihen kiinnittävät silmänsä ja sydämensä.

Pari kysymystä sinulle: Mikä on sinun elämässäsi se asia, mikä sinua ajaa eteenpäin? Mitä ilman et voisi elää? Mikä on syy sille, että aamulla heräät? Mitä päämäärää kohti kuljet, mistä saat tarkoituksesi elämään? Mikä on oikeasti sydämesi aarre? Jos vastaus on jotain muuta kuin Jumala, turvaat johonkin sellaiseen, joka kerran katoaa ja sinä katoat sen mukana ja huomaat vasta kun on liian myöhäistä, kuinka suuri se pimeys oli, jolla olit itsesi valaissut: ikuinen ero Jumalasta ja kaikesta todellisesta rakkaudesta, ilosta ja hyvästä. Ainoastaan Jumalalta ihminen voi saada Jeesuksen Kristuksen kautta sitä iankaikkista kirkkautta, joka voi valaista hänet ikuisesti, sitä elävää vettä, jota juotuaan ihminen ei koskaan janoa ja sitä elämän leipää, jota syötyään ihmiselle ei koskaan tule nälkä. Ainoastaan Jumala voi antaa ihmiselle sen, mitä tämä todella sydämessään kaipaa ja Hän tahtoo antaa ihmiselle sen jo nyt. Iankaikkinen elämä alkaa nyt, ei vasta ikuisuudessa. Se on se elämä, josta Daavid sanoo psalmissa: ”ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti” (Ps. 16:11). Se ei ole välttämättä ajallisesti mitattuna helppo elämä, mutta siinä on todellinen, kestävä ilo ja toivo sekä täyttymys, jotka puuttuvat kaikesta, mitä maailma voi tarjota.

Niinpä siis Jeesuksen neuvo on sinulle, joka olet rikas itsessäsi ja ehkä ajattelet, ettet mitään tarvitse kun sinulla on jo kaikki hyvin: on työ, perhe, varaa matkustella, käydä elokuvissa, tehdä sitä ja tätä:

”Sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.” (Ilm. 3:17-20)

Käänny siis Kristuksen puoleen ja tunnusta, että olet pitänyt aarteenasi sitä, mikä on tästä maailmasta, etkä sitä, mikä kestää ikuisesti, ja pyydä Häneltä, että Hän antaisi sinulle sitä todellista kultaa, joka kestää ikuisesti, että Hän antaisi sinulle sitä oikeaa silmävoidetta, jotta voisit nähdä ”sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa” (2. Kor. 4:6). Vain se kirkkaus voi valaista sinut ja todella pelastaa sinut, koska ainoastaan Kristus on ”tie ja totuus ja elämä”, eikä kukaan mene Isän luokse, iankaikkiseen elämään, muutakuin Hänen kauttaan (Joh. 14:6).

Jeesuksella on sana myös sinulle, joka ehkä olet yrittänyt jo monenlaista, ja aina pettynyt, koska se ei tuottanutkaan todellista täyttymystä tai kestävää rauhaa tai onnea, ja nyt mietit, mitä järkeä tässä elämässä on, kun millään ei näytä olevan tarkoitusta. Jeesus sanoo, että se vesi, mitä olet juonut, ei voi sinun sielusi janoa tyydyttää: ”Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään” (Joh. 4:13, 14). Se vesi, jota olet juonut, johon olet sydämesi kiinnittänyt, on ollut juuri sitä pimeyttä, josta Jeesus edellä puhui, joka viimein pettää ihmisen. Hän myös sanoo, että ainoastaan Hän voi tehdä sinut todella vapaaksi (Joh. 8:36), siten kuin pohjimmiltaan kaipaisit, ja ainoastaan Hän voi antaa sinulle sitä rakkautta, jota olet pohjimmiltasi aina kaivannut. Herra sanoo sinulle ja kaikille, jotka kaipaavat rauhaa: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.” (Matt. 12:28-30), ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” (Joh. 7:37, 38)

Käänny siis Jumalan puoleen, tunnusta Hänelle, että sydämessäsi olet turvannut ja hakenut lohdutusta sellaisista asioista, mistä sitä ei voi pohjimmiltaan koskaan saada ja usko ja ota vastaan tämä sana, että ”Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” (1. Joh. 4:9, 10), ja ”Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.” (Room. 5:8), ”Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä” (1. Piet. 3:18).

Näin myös profeetta Jesaja kehottaa:

”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita; ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä.” (Jes. 55:1-3, 6-13)

Siispä Jeesuksen sanat sinulle, joka luet tätä, kuuluvat:

"Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?” (Joh. 11:25, 26)

Kommentit

Lähetä palautetta

Nimi

Sähköposti *

Ilmoitus *