Minä olen Tie, Totuus ja Elämä

 


"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta -- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen." Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?" (Joh. 14:1-5)

Johanneksen evankeliumin kahdeksannessa luvussa Jeesus sanoi juutalaisille, että Hän aikoo mennä Isän luokse. Tässä kohdassa Jeesus
käytännössä toistaa opetuslapsille saman asian. Opetuslapset eivät kuitenkaan täysin ymmärrä, mistä tässä on kysymys ja siksi Tuomas esittää yllä olevan kysymyksen. Tähän kysymykseen Jeesus vastaa:

”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6)

Mitä Jeesus tarkoittaa sillä, että Hän on tie, totuus ja elämä?

Tie, totuus ja elämä vanhassa testamentissa

Juutalaisille Herran laki oli elämän tie sekä Jumalan ilmoittama totuus. Laki antoi elämän sille, joka sitä noudatti. Mooseksen laissa sanotaankin:

”Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra.” (3. Moos. 18:5), ”Noudattakaa siis näitä käskyjä ja eläkää niiden mukaan, niin kuin Herra, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt. Älkää poiketko oikealle älkääkä vasemmalle vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän kulkea. Silloin menestytte ja saatte elää kauan siinä maassa, jonka otatte omaksenne.” (5. Moos. 5:31, 32)

Juutalaiset astuivat tälle tielle, kun Jumalalta tuli Israelin kansalle sana Mooseksen kautta, että Herra vapauttaisi heidät Egyptin vankeudesta ja lupaus, että Herra itse johdattaisi heidät luvattuun maahan (2. Moos. 3). Mooses oli Israelin ”pelastajana”, myös kuva Kristuksesta, joka tulee ja vapauttaa ihmiset synnistä (Egyptistä). Vapautus Egyptistä, lain antaminen sekä erämaavaellus kokonaisuudessaan voidaan nähdä juutalaisten tienä pelastukseen, luvattuun maahan. Esikuvallisesti siinä voidaan nähdä, kuinka Jumala vapauttaa ihmisen synnistä ja johdattaa ikuiseen elämään. Matkalla on kuitenkin paljon vaiheita ja Jumala ilmoittaa itseään pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, senverran, mitä kansa kykenee ymmärtämään ja vastaanottamaan. Laajemmassa mittakaavassa koko Israelin kansan historia voidaan nähdä myös näin.

Raamattu kertoo, että laki oli vain tulevaisen varjo, joka osoitti kohti Kristusta. Kristuksessa tuli lihaksi koko lain (totuuden) täyteys, näin ollen Hänestä tuli myös se tie, joka voi antaa ihmiselle elämän. Se, että Kristus oli koko lain täyteys, on erittäin laaja aihe, mutta mainittakoon, että Hän oli myös lain määräämä uhrikaritsa, jonka ylipappi uhrasi joka vuosi koko kansan puolesta kaikkein pyhimmässä, jossa oli liiton arkku, joka sisälti lain taulut. Lisäksi Hän oli myös ylipappi, joka ainoana sai mennä kaikkein pyhimpään uhraamaan tämän uhrin, koska uhrasi itsensä, ei ainoastaan Israelin, vaan koko maailman puolesta. Hän oli siis lain täyteys, mutta myös lain täyttäjä. Kaikkein pyhimmässä oli lain taulujen lisäksi myös Aaronin sauva sekä mannaa, jota Herra antoi Israelin kansalle korpivaelluksen aikana. Myös näissä asioissa voidaan nähdä tie (sauva), totuus (laki) ja elämä (manna).

Tie, totuus ja elämä uudessa testamentissa

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” (Matt. 22:37-40)

Ylläolevassa lainauksessa Jeesus sanoo sen, mikä on uudessa liitossa lain sisältö. Näihin kahteen käskyyn tiivistyy koko Mooseksen laki sekä kymmenen käskyä. Ensimmäisestä seuraa toinen, ja toinen toteuttaa ensimmäistä. Tämä on se laki, jonka Jeesus toi. Tämä on se laki, joka Jeesuksessa tuli lihaksi. Tämä on se laki, jonka Jeesus täytti täydellisesti, kun Hän meni syyttömänä ristille rakkaudesta sinuun ja minuun ja vielä ristiinnaulittuna rukoili: ”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” (Luuk. 23:34)

Uudessa testamentissa toistuu useasti Jeesuksen sanat: ”Seuraa minua”. Hän myös sanoo: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12)

Näin Jeesus osoittaa, että Hän on se tie, jota seuraamalla ihminen voi saada elämän. Hän myös sanoo: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.” (Joh. 8:31, 32). Siis: se, joka seuraa Jeesuksen opetuksia ja on niille uskollinen, on Hänen opetuslapsensa. Se, joka on Hänen opetuslapsensa, tulee tuntemaan totuuden ja tämä totuus tekee hänet vapaaksi, eli toisin sanoen antaa elämän. Vapauttaa hänet elämään juuri sitä elämää, mitä hän pohjimmiltaan aina on kaivannut.

Se, joka lähtee seuraamaan Jeesusta, tulee tuntemaan totuuden. Sen, että hänellä ei todellisuudessa ole elämää itsessään. Sen, että hän ei todellisuudessa kykene rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Katsellessaan Kristusta ihminen ymmärtää, että hänen on täysin mahdoton toteuttaa Hänen käskyjään omin voimin ja näin olla todella onnellinen, koska ihminen, joka rakastaa
ja joka tietää olevansa rakastettu kaikesta huolimatta, on pohjimmiltaan vapaa, koska mikään ei voi muuttaa sitä ikuista rakkautta, joka Hänellä on Jumalassa. Hän tulee kuitenkin tuntemaan myös sen, että Kristuksessa on elämä, Hän kykeni rakastamaan ja hän tarjoaa tämän elämän ja tämän rakkauden ilmaiseksi sille, joka sitä tarvitsee ja haluaa sen vastaanottaa. Ei tarvitse olla vahva, ei tarvitse olla sitä tai tätä, tarvitsee vain nähdä itsensä sellaisena kuin todella on ja todella ymmärtää ja myöntää se, että tarvitsen apua, tarvitsen pelastusta. Jeesus sanoikin:

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan.
Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta.” (Joh. 3:16-21)

Tämä Jeesus –tie on elämän mittainen. Ihminen ei heti kykene näkemään koko totuutta ja Jumala toimii ihmisen kanssa pikkuhiljaa eheyttäen ja johdattaen tätä yhä lähemmäs itseään ja näin myös lähelle muita ihmisiä. Rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen: ”Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.” (Joh. 16:12-14). Ihminen tulee siis pikkuhiljaa, ikään kuin asteittain tuntemaan totuutta sitä mukaa kun hän kykenee sitä käsittelemään ja ymmärtämään ja sitä mukaa hänestä tulee enemmän ja enemmän Jumalan kaltainen ja juuri se ihminen, kuka hän todella on. Täksi ihmiseksi hän voi kasvaa ainoastaan yhteydessä Jumalaan,
koska ainoastaan silloin, kun ihminen kokee olevansa täydellisesti rakastettu, hän kykenee todella olemaan heikko ja kohtaamaan totuuden elämässään sellaisenaan. Ainoastaan silloin, kun ihminen kykenee kohtaamaan totuuden, oli se sitten inhimillisesti miten vaikea hyvänsä, hän voi olla onnellinen, koska mikään ei enää voi kahlita häntä. Oli sitten kysymys omasta tai lähimmäisten rikkinäisyydestä, pahuudesta tai mistä hyvänsä.

Jeesus ilmaisee itsensä ja lähettää Pyhän Hengen niille, jotka tahtovat Häntä seurata. Hän sanoo: ”Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.” (Joh. 14:21), ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen.”
(Joh. 14:23)

Ehkä olet niin kuin juutalaiset, jotka kysyivät Jeesukselta: "Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?" (Joh. 6:28) Eli toisinsanoen mitä pitäisi tehdä, jotta
Jumala ilmaisisi itsensä minulle. Evankeliumi jatkuu: ”Jeesus vastasi: ”Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko.”” (Joh. 6:29)

Jeesukseen uskominen tarkoittaa siis käytännössä sitä, että antaa koko elämänsä Jeesuksen haltuun. Luottaa Häneen. Luottaa siihen, että Jeesuksen sana on totuus ja luottaa siihen, että ”Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen” (Kol. 1:14, KR38) Tämä on se ilosanoma, evankeliumi: kaikesta huolimatta Jumala on luvannut rakastaa ja pitää meistä huolen, antaa anteeksi kaiken, antaa todellisen elämän jo nyt täällä ajassa, mutta myös ikuisen elämän taivaassa, missä ei enää ole kärsimyksiä, jos vain uskomme Hänen Poikaansa.

Jeesus sanoo: ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.” (Joh. 10:10)

Oletko sinä
vapaa? Vai onko vapautesi sitä, että kiellät totuuden, etkä uskalla kohdata sitä elämässäsi? Oletko nähnyt, että olet epäonnistunut, tehnyt syntiä, ehkä hakenut onnellisuutta, rakkautta tai rauhaa jostakin sellaisesta, mikä ei pohjimmiltaan voi näitä antaa? Ehkä olet orja peloille ja/tai niille asioille, joita et uskalla kohdata ja käsitellä? Tarvitsetko apua? Tahdotko löytää sen elämän, jota olet aina halunnut elää? Se, mitä Jeesus antaa, ei ole ehkä sellainen elämä, mitä olet itse suunnitellut, mutta se on juuri se, mitä sydämesi kaipaa. Ehkä et vielä ymmärrä paljon, mutta tahtoisit silti kohdata Jeesuksen?

Jeesus sanoo: ”Seuraa minua”, ”sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois” (Joh. 6:37)

Läpi Raamatun voimme nähdä, miten aina kun Jumala kutsuu jonkun, Hän julistaa tälle hyvän sanoman, evankeliumin. Aabrahamille Jumala lupasi lapsen, jos tämä seuraisi Häntä. Israelin kansalle Jumala lupasi vapauden Egyptistä ja uuden maan, uuden elämän. Myös Jeesuksen julistus alkoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma! ” (Mark. 1:15). Käänny tänään epäuskostasi ja synneistäsi ja usko hyvä sanoma: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16), ”Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista.” (Apt. 17:31). Jeesus sanoo: "Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani" (Joh. 14:6).

Jos tahdot lähteä seuraamaan Jeesusta, voi rukoilla esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Jeesus, minä tahtoisin seurata sinua, tahtoisin olla sinun opetuslapsesi. Opeta minua ja osoita minulle sinun tahtosi, auta minua yhä paremmin näkemään totuus itsestäni ja sinusta, jotta voisin turvata sinuun ja vastaanottaa sinun anteeksiantamuksesi ja rakkautesi ja saada sen elämän, jonka olet luvannut niille, jotka sinua rakastavat. Lähetä minulle Pyhä Henkesi ja johdata minut sinun luoksesi ja Isän luokse, Hänen lapsekseen. Tahdon tänään lähteä seuraamaan sinua ja kulkemaan sitä tietä, joka sinä olet. Aamen.

Voit myös rukoilla psalmin 25 sanoin (1-21):

Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn.
Jumalani, sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan, ethän anna vihollisilleni sitä riemua, että he voittavat minut!
Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi. Vain luopiot joutuvat häpeään.
Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi.
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, auttajani! Sinuun minä luotan aina.
Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.
Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua!
Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä.
Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.
Herra, nimesi kunnian tähden anna anteeksi suuret syntini.
Se, joka Herraa pelkää, oppii valitsemaan oikean tien.
Hän saa onnen ja rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan.
Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen, ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa.
Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta.
Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton.
Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni.
Katso minun kärsimystäni ja vaivaani ja anna anteeksi kaikki syntini.
Katso, kuinka paljon minulla on vihollisia! Heidän vihansa on väkivaltainen ja julma!
Suojele minua ja pelasta minut, älä hylkää minua, sinuun minä turvaudun.
Vilpittömyys ja rehellisyys on minun suojani. Sinuun, Herra, minä luotan.

Psalmissa 145 sanotaan näin (jakeet 17-21):

Herra on kaikessa oikeamielinen, hän on uskollinen kaikissa teoissaan. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Herra suojelee niitä, jotka häntä rakastavat, mutta jumalattomista hän tekee lopun. Ylistäköön minun suuni Herraa, hänen pyhää nimeään kiittäkööt kaikki luodut aina ja ikuisesti!

Jeesus muistuttaa: ”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.” (Joh. 14:1)


Suosittelen sinua lukemaan erityisesti uutta testamenttia Matteuksen evankeliumista alkaen, sieltä löydät Jeesuksen ja opit tuntemaan Hänen opetuksiaan.

Kommentit

Lähetä palautetta

Nimi

Sähköposti *

Ilmoitus *