Kirjoitussarja uskosta

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä" (Joh. 1:1-12)

Kirjoitussarja uskosta

Edellisissä kirjoituksissani olen pohdiskellut sitä, mitä parannus ja nöyrtyminen ja itsensä kieltäminen ovat, ja kuinka ne menevät käsi kädessä, eikä niitä voi mitenkään erottaa toisistaan. Useimmissa tapauksissa, kun ihminen kääntyy synneistään ja turvaa Kristukseen, Jumala on valmistanut tätä ihmistä siten, että tämä todella on valmis vastaanottamaan evankeliumin ja jättämään vanhan elämän taakseen. Näin ei kuitenkaan välttämättä aina ole ja siksi esimerkiksi vanhoissa kirkoissa, kuten katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa, on melkein alusta asti ollut katekumeenikoulu, jossa uskon kannalta olennaiset asiat on opittu ennen kirkkoon liittymistä.

Tarkoitukseni on ollut pohtia edellisissä kirjoituksissani, mitä Jeesus oikein tarkoittaa, kun Hän saarnaa, että ”… tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” (Mark. 1:15). Nämä seuraavaksi tulevat kirjoitukseni, jotka liittyvät uskoon, ovat osa tätä samaa sarjaa ja näissä pohditaan nimenomaan sitä, mitä usko on ja mitä se merkitsee Raamatun kontekstissa ja em. tesktiin liittyen, mutta myös että onko uskolle Jumalaan olemassa hyviä perusteluita tai nimenomaan sille, että kristinusko on ainoa oikea keino päästä Jumalan luokse ja saavuttaa ikuinen elämä.

Raamattu määrittelee uskon ainakin neljällä eri tavalla: Usko vakuuttuneisuutena, kuuliaisuutena, toivona ja rakkauden kautta vaikuttavana uskona. Tulen siis kirjoittamaan jokaisesta näistä erillisen kirjoituksen, joissa selitän sekä Raamattuun perustuen, että erilaisten arkipäiväisten vertausten avulla, mitä mikäkin näistä tarkoittaa. Aion myös antaa kirjoituksessa ”usko vakuuttuneisuutena” argumentteja Jumalan olemassaolon puolesta. Lopuksi teen yhteenvedon näistä kaikista, miten ne sovitetaan yhteen, ja kirjoitan kirjoituksen, jossa perustelen sitä, että miksi juuri kristinusko on ainoa tie Jumalan luokse.

Alustuksena tälle kirjoitussarjalle pohdin kuitenkin myös, mihin kristinusko ja sen sanoma ja sanoman luotettavuus perustuu. Esitän väitteet kristinuskon näkökulmasta, mutta en tässä vaiheessa vielä perustele tarkemmin. Tarkempia perusteluita tulee seuraavissa kirjoituksissa.

Mikä on kristinuskon perustus?

Ensimmäinen asia, jota Jumala vaatii, on uskoa itseensä ja Jeesukseen Hänen Poikanaan. Heprealaiskirjeessä sanotaan: ”… ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.” (Hepr. 11:6), Jeesus itse sanoo juutalaisille, jotka eivät usko Jumalan olevan Hänen isänsä: ”… ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne” (Joh. 8:24), edelleen Jeesus sanoo: ”Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen." (Joh. 12:44-46) ja Johannes jatkaa: "... joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa." (1. Joh. 5:10). Tästä samasta asiasta Johannes painottaa: ”Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa” (1. Joh. 4:15) ja ”… monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika” (2. Joh. 1:7, 9). Usko Jumalaan ja Jeesukseen Hänen Poikanaan ja Kristuksena, Messiaana, ovat siis välttämättömiä, jotta sanomaa, jonka Poika tuo Isältä, voidaan pitää totena. Lyhyesti voidaan myös todeta, että Jeesuksen mukaan usko Häneen on sama kuin usko Isään, koska Hän on Isästä. Se, että Jeesus on Jumalasta taas todistaa (Juutalaisille) sen, että Hänen sanomansa on tosi.

Kristinuskon sanoman ja Jeesuksen opetukset kuitenkin koko maailman kontekstissa todistaa oikeiksi Kristuksen ylösnousemus. Apostoli Paavali sanookin: ”… ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä Hänet kuolleista” (Apt. 17:31) ja ”… jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista” (1. Kor. 15:14, 21). Jumala herätti Kristuksen kuolleista ja näinollen kristinuskon sanoma todella on Jumalasta.

Kristinuskon ydinasioita ovat myös se, että Kristus on samassa persoonassa sekä tosi Jumala että tosi ihminen ja että vaikka Jumala on yksi (ei kolme), on Hän kolmessa persoonassa Isä, Poika ja Pyhä Henki. Näin ollen siis apostoli Johannes myös kertoo evankeliuminsa alussa, että Jeesus on Jumala ja ihminen samassa persoonassa: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1:1, 14), mutta on olemassa vain yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki, niin kuin Jeesus sanoo: ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30) ja ”… Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut” (Joh. 14:26), Jeesus myös käski kastaa kaikki uskovat Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt. 28:19).

Kommentit

Lähetä palautetta

Nimi

Sähköposti *

Ilmoitus *